ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-30 13:52:20

Ewa Abrasowicz - dyrektor

 • działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym jednostki oświatowej po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego;
 • powołuje i odwołuje głównego księgowego jednostki w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta;
 • występuje przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania jednostki oświatowej;
 • ustanawia pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności jednostki oświatowej;
 • zawiera ugody, umarza, rozkłada na raty należności jednostki oświatowej na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra;
 • tworzy plan finansowy jednostki oświatowej w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych;
 • nabywa środki trwałe zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych oraz zbywa w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe;
 • występuje z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta;
 • hospitacje przydzielonych nauczycieli i gabinetów;
 • nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli oraz innych zajęć szkolnych;
 • kierowanie pracą zespołów wychowawczych klas I-III;
 • prowadzenie zajęć własnych w wymiarze wynikających z przepisów.

Ilona Kroll - wicedyrektor

 • stałe zastępstwa za dyrektora szkoły;
 • planowanie i nadzorowanie dyżurów nauczycieli;
 • prowadzenie dokumentacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
 • planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnienia dyżuru;
 • hospitacje przydzielonych nauczycieli i gabinetów;
 • nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli oraz innych zajęć szkolnych;
 • nadzór nad organizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych;
 • kierowanie pracą zespołów wychowawczych klas IV-VI;
 • nadzór nad organizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych;
 • prowadzenie zajęć własnych w wymiarze wynikających z przepisów.

Renata Bednarek - główny księgowy

 • prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych jednostki, dekretowanie dokumentów księgowych, zatwierdzanie do wypłaty, kontrola formalno-rachunkowa zgodnie z instrukcją ewidencji obiegu i kontroli dokumentów finansowa - księgowych;
 • prowadzenie i rozliczanie dokumentacji płacowej;
 • prowadzenie i rozliczanie ZUS, podatku;
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i GUS;
 • sporządzanie projektów- planów finansowych;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką druków ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie ksiąg inwentarza będącego w użytkowaniu szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 15
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Szopa Data wytworzenia informacji: 2005-12-30 13:52:20
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Szopa Data wprowadzenia do BIP 2005-12-30 13:52:20
Wprowadził informację do BIP: Monika Szopa Data udostępnienia informacji: 2005-12-30 13:52:23
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szopa Data ostatniej zmiany: 2010-10-18 15:50:06
Artykuł był wyświetlony: 3721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 15
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu